Project CO2 bos voor de aanleg van bos- en natuurgebieden in Europa.

Omdat de aanleg van bos de CO2 in de atmosfeer verlaagt. Zo leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat.

De bossen die wij willen aanleggen hebben de volgende belangrijke kenmerken:

jonge aanplant robinia

Verantwoorde bosaanleg

Bij de inrichting worden de aanwezige natuur- en landschapswaarden gehandhaafd en verder ontwikkeld. Speciale aandacht zal er ook zijn voor de recreatieve mogelijkheden van de gebieden.

De inrichtingsplannen worden in nauw overleg met de grondeigenaren en de lokale belangengroepen opgesteld. Het beheer wordt op een duurzame wijze uitgevoerd, conform de ecologische doelstellingen van Stichting Robinia.

Locale bevolking

Bij de aanleg en het onderhoud en de uiteindelijke oogst van producten (hout, honing, medicinale grondstoffen etc.) zal de lokale bevolking nauw worden betrokken. Het is de bedoeling dat de bosprojecten op den duur geheel door lokale groepen worden beheerd en onderhouden.

Kooldioxide is een gas dat letterlijk overal voorkomt. Mensen ademen zuurstof in en kooldioxide uit. Bij planten en bomen gaat dit anders. Met behulp van de zon zetten planten kooldioxide om in suikers en daarbij komt zuurstof vrij. De suikers gebruiken de bomen en planten om te kunnen groeien. Doordat de bomen bladeren verliezen en takken komt een deel van de suikers weer vrij. Een groot gedeelte blijft echter in de boom, hierdoor legt de boom CO2 vast.

De opname van CO2 in de bomen gaat net zolang door als de boom groter wordt. Daarna ontstaat er een evenwicht en bij heel oude bomen stoot de boom meer CO2 af dan dat hij opneemt. Wanneer de boom uiteindelijk dood gaat komt de CO2weer vrij in de atmosfeer. Als de boom geoogst wordt blijft de CO2 gebonden in de producten van deze bomen. Bij duurzaam houtgebruik wordt de termijn waarop de CO2 wordt vastgelegd optimaal verlengd. Duurzaam omgaan met hout 

Het kappen van bomen voor houtproductie heeft jarenlang een slecht imago gehad. Maar het kappen van bomen voor houtproductie levert een goede bijdrage aan het milieu als dit natuurlijk gebeurt in duurzaam beheerde bossen. Het kappen van bomen kan een bijdrage leveren aan de instandhouding van een gezond bos.

Kappen stimuleert bijgroei van de bomen. Vrijgestelde bomen krijgen meer licht, waardoor ze harder kunnen groeien. Jongere aanplant groeit veel sneller dan bomen aan het einde van hun leven. En groei betekent CO2 vastlegging.

Contact

Heeft u belangstelling om bos aan te leggen via in het project CO2-bos? Neem dan contact op met Stichting Robinia met vermelding van CO2 bos.