Omdat de aanleg van bos de CO2 in de atmosfeer verlaagt.

Zo leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat.

Bos dat groeit neemt CO2 op. En helpt zo het broeikaseffect te verminderen. Door nu veel bos aan te planten in gebieden waar we controle over hebben (Europa) kunnen we het klimaat helpen. Al wat groeit en wordt vastgelegd helpt de uitstoot van CO2 te compenseren.

Zolang landbouwgewassen en bossen groeien en worden gebruikt helpt het om de aarde te redden. Pas als het wordt verbrand, opgegeten of verteerd komt de vastgelegde CO2 weer vrij.

Het project CO2-bos heeft als doel om bossen aan te planten of de groei te bevorderen op gronden waar nieuwe of verbeterde bossen een bijdrage kunnen leveren aan ons klimaat.

Bos en gebruik van hout zijn goed voor het milieu en onze gezondheid

CO2 opslag in bos, wat is dat precies?

Een belangrijk voordeel van bos is dat het kooldioxide vastlegt. Dit kooldioxide, CO2, behoort tot de belangrijke gassen die verantwoordelijk zijn voor het opwarmen van de aarde, het broeikaseffect.

kind in bos


Kooldioxide is een gas dat letterlijk overal voorkomt. Mensen ademen zuurstof in en kooldioxide uit. Bij planten en bomen gaat dit anders. Met behulp van de zon zetten planten kooldioxide om in suikers en daarbij komt zuurstof vrij. De suikers gebruiken de bomen en planten om te kunnen groeien. Doordat de bomen bladeren verliezen en takken komt een deel van de suikers weer vrij. Een groot gedeelte blijft echter in de boom, hierdoor legt de boom CO2 vast.

De opname van CO2 in de bomen gaat net zolang door als de boom groter wordt. Daarna ontstaat er een evenwicht en bij heel oude bomen stoot de boom meer CO2 af dan dat hij opneemt. Wanneer de boom uiteindelijk dood gaat komt de CO2 weer vrij in de atmosfeer. Als de boom geoogst wordt blijft de CO2 gebonden in de producten van deze bomen. Bij duurzaam houtgebruik wordt de termijn waarop de CO2 wordt vastgelegd optimaal verlengd.